Onderhoud en herstellingen

Onze service beperkt zich niet enkel tot het advies en de verkoop van aanhangwagens. Ook na de aankoop van uw trailer kan u beroep op ons doen voor het onderhoud of herstellingen aan uw aanhangwagen.
Met onze professionele onderhoud- en herstelservice garanderen we u dat u terug zorgeloos de baan op kunt!

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat je trailer veel langer meegaat en dat je er veiliger mee rijdt. Laat daarom af en toe een onderhoudsbeurt uitvoeren. Bij intensief gebruik is een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan te bevelen.

Elders een aanhangwagen gekocht? Geen probleem: wij beschikken over de nodige expertise om onderhoud en herstellingen uit te voeren aan alle merken van aanhangwagens!

Remmen controleren en regelen

Het juiste onderhoud aan de remmen van uw aanhangwagen draagt bij aan je veiligheid en zorgt ervoor dat je met een gerust gevoel de baan op kan. Laat de remmen van uw aanhangwagen, autotransporter, multi-transporter,… tijdig nazien, zo voorkom je grotere kosten.

Heeft uw trailer een onderhoud of herstelling nodig?

DRINGEND MEER AANDACHT NODIG VOOR ONDERHOUD AANHANGWAGEN

KEURING ALLEEN VOLSTAAT NIET

Het onderhoud van aanhangwagens wordt door klanten weleens als overbodig ervaren. Zolang de trailer de keuring heeft doorstaan, is het voor hen al lang goed. Waarom dan bijkomende kosten maken? Wel, omdat de keuring slechts een momentopname is én er mensenlevens op het spel kunnen staan. In dit artikel gaan we dieper in op de inhoud van een dergelijke onderhoudsbeurt.

MEER KRITIEKE PUNTEN DAN VERWACHT

Degradatie en veroudering

Door de band genomen is elk jaar een onderhoudsbeurt nodig, alhoewel ook om de 15.000 kilometer een vaak aangehouden cijfer is. Dat houdt evenwel een risico in bij aanhangwagens die weinig frequent gebruikt worden. Als de tijdspanne tot aan die 15.000 km te lang duurt, kunnen in tussentijd ouderdomsverschijnselen vat krijgen op bepaalde onderdelen. Degradatie van de banden en veroudering van de smeerolie van de wiellagers zijn hier twee voorbeelden van. Uit de praktijk blijken vooral de ongeremde aanhangwagens slecht onderhouden te zijn. Klanten zien er weinig gevaar in, omdat ze deze vaak enkel sporadisch inzetten voor ritjes rond de spreekwoordelijke kerktoren. Het gebrek aan onderhoud uit zich meer dan eens in warmgelopen wiellagers, slechte verlichting, klapbanden en noem maar op.

Gebruikskarakteristieken

Diezelfde klanten wijzen weleens op de – in vergelijking met hun voertuig – eenvoud van hun aanhangwagen op technisch gebied om de noodzaak aan onderhoud te minimaliseren. Toch zijn er ook bij aanhangwagens meerdere kritieke punten die regelmatig bekeken moeten worden. We sommen ze even voor u op, samen met de te ondernemen acties, zodat u een compleet overzicht krijgt op een correcte onderhoudsbeurt. Voor u echter aan de slag gaat, moet u vast en zeker eerst polsen bij de klant naar de gebruikskarakteristieken van zijn aanhangwagen: ‘hoe vaak gebruikt hij deze?’ en ‘waarvoor zet hij deze in?’ zijn hierbij de meest aangewezen vragen. Eens polsen of de klant op de hoogte is van zijn maximale laadvermogen, kan ook nooit kwaad, zo kunt u inschatten of de aanhangwagen al dan niet frequent overladen wordt.

BANDEN

We beginnen met de werkmieren van de aanhangwagens: de banden. Die zijn, samen met de remmen en de koppeling, het slijtstuk bij uitstek. Een klassieke fout is dat men de banden enkel vervangt op basis van het aantal kilometers. Banden slijten echter evenwel als ze stilstaan, onder meer door uv-degradatie onder invloed van zonlicht en temperatuurverschillen. Klapbanden komen bijvoorbeeld vaak voor bij banden die lang stilgestaan hebben en plots zwaar belast worden.

Laagst gemeten profiel

De onderhoudstaken zijn gelijklopend met die van een klassieke band: de bandenspanning controleren (staat altijd vermeld op de band zelf), de profieldiepte nakijken (minstens 1,6 mm, na te kijken via de indicator of met de profieldieptemeter). Doe de meting steeds zowel in het midden als langs de binnen- en buitenkant, want de slijtage kan ongelijkmatig verlopen. De profieldiepte van de band wordt daarom altijd vastgesteld op basis van het laagst gemeten profiel.

Visuele controle

Een visuele controle is zeker nodig. Bekijk daarbij zowel het loopoppervlak als de zijflanken. Op het loopoppervlak kunt u vaststellen of er geen insnijdingen te zien zijn of uiterlijke tekenen van overbelasting, zoals een ongelijke slijtage. Op de zijflank kunnen scheurtjes of uitstulpingen wijzen op overbelastings- of andere problemen. Banden van aanhangwagens worden wel eens stiefmoederlijk behandeld, klanten willen er weinig geld aan besteden, waardoor er wel eens minderwaardige banden gebruikt worden. In combinatie met overbelasting en lange stilstanden is dit het ideale recept voor ongevallen. Samen met de banden kunt u ook de velgen aan een visuele controle onderwerpen. Belangrijk hier is dat er geen sporen zijn van impacten (door bijvoorbeeld met een volle aanhangwagen op een borduur te rijden) en dat de boutgaten niet uitgesleten zijn. Bij scheuren tussen de boutgaten moet er onmiddellijk ingegrepen worden. Wijs de klant erop dat hij zijn banden zelf regelmatig moet controleren op beschadigingen.

REMMEN

Remmen aangangwagen

De breekkabel krijgt het best ook een visuele controle. Het gebeurt dat deze verkeerd aangesloten wordt en over de weg slingert, dan is de slijtage navenant en loert een breuk om de hoek
Uiteraard gaat de controle van de remmen enkel op bij geremde uitvoeringen. De controle fixeert zich hier vooral op de heilige drievuldigheid van remkabel, remschoen en remtrommel. Een volledige reiniging van het remsysteem met het nodige vet en smeermiddel op de juiste plaatsen is absoluut nodig. Bij de remkabel is het ook belangrijk om te controleren of de kabel geen corrosie vertoont en dat de mantel niet beschadigd is. Als dat het geval is, moet de kabel steeds vervangen worden. Bij de remschoenen moet bekeken worden of ze nog correct afgesteld zijn en nog niet versleten zijn, desnoods moeten ze vervangen worden. Versleten of verkeerd afgestelde remschoenen zijn een belangrijke oorzaak van ongevallen, dus dat verdient zeker de nodige aandacht! De remtrommel, ten slotte, mag geen tekenen van beschadiging vertonen en de lagers moeten in optimale staat zijn. Intern opgehoopt vuil moet grondig verwijderd worden.

Breekkabel

Vergeet als laatste aandachtspunt ook de handrem niet te controleren en verwijder eventueel vuil dat zich hier ophoopt. De breekkabel krijgt eveneens het best een visuele controle. Het gebeurt dat deze verkeerd aangesloten wordt en over de weg slingert, dan is de slijtage navenant en loert een breuk om de hoek.

KOPPELING

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De kogelkoppeling is een cruciaal onderdeel in het geheel, want deze wordt constant blootgesteld aan wrijving en belasting. Op de koppeling zelf staat altijd het type vermeld en een zogenaamde slijtage-indicator om te bepalen of de koppeling vervangen moet worden, dat is logischerwijs de eerste taak die hier uitgevoerd moet worden. Smering is hier eveneens van zeer groot belang, doe dit dus met het correcte smeervet en volgens de aanbeveling van de producent. Bij geremde aanhangwagens moet de speling van de oplooprem van de schuifbuis bekeken worden. Bij de oplooprem zijn er altijd smeernippels voorzien, zorg voor een gelijkmatige smering van beide. Kijk ook even na of de oplooprem nog goed in de stang gaat, het gebeurt dat dit niet het geval is na een ongeluk of een bruusk uitwijkmanoeuvre. Controleer daarnaast of de stofhoes niet beschadigd is. Let er wel op dat u een defecte koppeling het best vervangt door een exemplaar van hetzelfde merk.

VERLICHTING

Verlichting aangangwagen

Bij ledverlichting moet de compatibiliteit met het voertuig bekeken worden
Bij de verlichting bekijkt u het best eens of de kabel of de mantel geen beschadigingen vertonen en of deze nergens gekneld zitten. Vaak is vuil in de stekkerdoos of op de stekker de oorzaak van slechte contacten, die op hun beurt leiden tot flikkering en het sneller defect raken van de verlichting. Een reiniging met contactspray kan dan soelaas bieden. Als de problemen zich blijven voordoen, zit er hoogstwaarschijnlijk verlies op de kabel. Ga dan over tot de vervanging van de kabel. Bekijk ook of de kabel nog goed vastgemaakt zit aan het chassis, vaak raakt deze los tijdens het laden en uitladen. Bij ledverlichting kan het gebeuren dat de lampen knipperen omdat de werking niet compatibel is met het interne CAN-sturingssysteem van het voertuig, omdat de stroomniveaus van leds te laag zijn. Het systeem gaat er ten onrechte van uit dat de verlichting te weinig stroom trekt. In dat geval zal er een weerstandskastje bijgeplaatst moeten worden tussen verlichting en voertuig.

OPBOUW

Als laatste kan de opbouw van de aanhangwagen aan een controle onderworpen worden. Hierbij zitten onder meer de controle van het chassis op scheurtjes, het nagaan van de slijtage van de as en de controle van de vering. Dat laatste verdient sinds de moderne paraboolveringen zeker de nodige aandacht. Bekijk of de vloerplaat nog goed vastzit en geen breuken vertoont en of de sluitingen van de zijborden nog degelijk functioneren. Bekijk ook de spatborden op scheuren en vervang ze indien nodig. Vergeet ook niet na te kijken of er rubberen spatlappen aanwezig zijn, want die zijn vereist bij de keuring.

Bron: http://www.dobbit.be